Kreds 28 Sønderborg

Kreds 28 blev stiftet  den 24 August 1976 og dækker Als og Sundeved. Kreds 28 er en af ca. 70 kredse, som alle hører under Schæferhundeklubben for Danmark, der igen er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

Vi har flere Danmarks Mestre indenfor IGP prøverne, og hundeførere der gennem tiderne har deltaget ved Verdensmesterskaberne, så vi har gennem dem og deres træning opnået en god basis for at kunne tilbyde den rigtige træning for at kunne deltage i diverse prøver. Det kommer dog ikke af sig selv, så der kræves selvfølgelig noget af den enkelte.


 Følg med på vores Facebook Gruppe  

Bestyrelse / Kredsledelsen / Træner


Formand: Lars Kyndesen

Næstformand : Jytte Kurtzmann Olesen         

Kassere: Bente Knudsen

Sekretær: Marianne Poulsen

Bestyrelses Medlem: Thomas Jakobsen

BRK / ARK: Lars Kyndesen

Træner Hvalpe & IGP : Lars Kyndesen, vi prøver dog alle at hjælpe hinanden, så der er mulighed for                                             forskellige input.
                                          Specielt på hvalpehold kan det forventes hjælp fra forskellige personer.


Før du starter !

Vaccination :
Skal være ajourført og  fremvises ved tilmeldingen.

Udvidet  Ansvarsforsikring:
For at træne kræves det at  man har udvidet ansvarsforsikring på hunden, beviset fremvises ved tilmelding. Ved hundetræning kræves dette altid.

Frivilligt arbejde:
Vores trænere er ulønnede og yder frivilligt arbejde i kredsen.  Kredsen er afhængig af den frivillige hjælp medlemmerne yder.
Der arranges arbejdsdage i kredsen og du er hjertelig velkommen til at deltage.
         PS: Siden er under opbygning - Update 23/12-2020